Skaffa en PDF-läsare som är fri programvara!

Portable Document Format (PDF) är ett populärt format för att publicera formatterad text och dokument. Det finns flera olika versioner av formatet. Några kvalificeras som öppna standarder, några är certifierade av ISO och några är belamrade med patent. Du bör välja de versioner som är öppna standarder, eftersom öppna standarder garanterar interoperabilitet, konkurrens och valfrihet. Läs mer...

Det finns många program som kan läsa och skriva PDF-dokument. Alla PDF-läsare i den följande listan är fri programvara som respekterar dina fyra grundläggande friheter att använda, studera, dela och förbättra dem. Detta ger dig kontroll över din dator och bidrar till att skydda ditt privatliv. Läs mer...

En grön bakgrund betyder att läsaren rekommenderas för ditt operativsystem. Rekommendationerna är baserade på hur enkelt programmet kan installeras och användas, och reflekterar inte nödvändigtvis programvarans tekniska kvalitet.
Läsare Windows MacOSX Fria operativsystem [1]
BePDF - - Ladda ned
ePDFView - - Ladda ned
gv - Ladda ned (guide) Ladda ned
KPDF - - Ladda ned
MuPDF Ladda ned - Ladda ned
Xpdf - Ladda ned Ladda ned
Zathura - - Ladda ned
psview (online) Gå till webbplats Gå till webbplats Gå till webbplats
Ghostscript - - Ladda ned

Det finns även andra proprietära alternativ till Adobes PDF-läsare, men precis som den är deras interna funktioner en affärshemlighet och dessa program respekterar därmed inte dina rättigheter att kontrollera ditt eget privatliv och din data.

[1] Observera att de flesta fria operativsystem har pakethanterare och inte kräver att du laddar ned några filer manuellt från PDF-läsarnas projekt-sidor. Du finner instruktioner för hur man installerar dessa paket på din distributörs webbsidor. Nedladdingssidorna som hänvisas till tillhandahåller källkod om du önskar att bygga programvaran själv.