Pobierz wolny czytnik PDF!

Portable Document Format (PDF) jest popularnym formatem używanym do publikowania sformatowanego tekstu i dokumentów. Istnieje kilka jego wersji, niektóre kwalifikują się jako Otwarty standard, niektóre posiadają certyfikat ISO i jeszcze inne, obciążone patentami na oprogramowanie. Możesz promować wersje, które są otwartymi standardami, poniewać otwarte standardy gwarantują interoperacyjność, konkurencję i wolny wybór. Dowiedz się więcej...

Istnieje wiele programów do odczytu i zapisu PDFów. Wszystkie czytniki na poniższej liście są wolnym oprogramowaniem, respektującym twoje cztery podstawowe wolności (używania, analizowania, współdzielenia i ulepszania oprogramowania). Pozwala to chronić twoją prywatność. Dowiedz się więcej...

Zielone tło pokazuje, że ten czytnik jest zalecany dla twojego systemu operacyjnego. Te zalecenia bazują na łatwości obsługi i instalacji, nie odzwierciedlają technicznych zalet programów.
Czytniki Windows MacOSX Wolne systemy operacyjne [1]
BePDF - - Pobierz
ePDFView - - Pobierz
gv - Download (guide) Pobierz
KPDF - - Pobierz
MuPDF Pobierz - Pobierz
Xpdf - Pobierz Pobierz
Zathura - - Pobierz
psview (online) Go to website Go to website Go to website
Ghostscript - - Pobierz

Istnieją również inne własnościowe alternatywy dla Adobe Reader, jednakże ich wewnętrzne działanie jest tajemnicą handlową producenta. Takie programy nie respektują twojego prawa do ochrony prywatności i danych.

[1] Zauważ, że większość Wolnych systemów operacyjnych posiada systemy zarządzania pakietami oprogramowania i nie wymaga ręcznego pobierania żadnych plików. Na stronie dystrybutora twojego systemu znajdziesz informacje jak zainstalować oprogramowania. Podane strony pobierania zawierają kod źródłowy, który wymaga skompilowania przed uruchomieniem programu..