Obteña un lector PDF libre!

O Formato de Documentos Portables(PDF) é un formato popular para publicar texto e documentos formateados.Existen diferentes versións, algunhas clasificadas como un Estánadar Aberto, algunhas certificadas pola ISO e outras cheas de patentes de software. Deberías promover aquelas versións que son Estándares Abertos, por que os Estándares Abertos garanten a interoperabilidade, a competitividade e a elección. Leer máis ...

Existen moitos programas para leer e escribir documentos PDF. A seguinte lista de lectores PDF é comercialmente neutral. Todos eles son Software Libre, respectando as tuas liberdades basicas de uso, estudo compartido e mellora do software. Estas características permitenlle ao usuario o control sobre o computados e axuda a protexer a sua privacidades. Leer máis...

A green background indicates that the reader is recommended for your operating system. The recommendations are based on ease of use and install and do not reflect the technical merits of the software itself.
Readers Windows MacOSX Sistemas Operativos Libres [1]
BePDF - - Descarga
ePDFView - - Descarga
gv - Download (guide) Descarga
KPDF - - Descarga
MuPDF Descarga - Descarga
Xpdf - Descarga Descarga
Zathura - - Descarga
psview (online) Go to website Go to website Go to website
Ghostscript - - Descarga

Existen outras alternativas propietarias ao Adobe PDF Reader, pero como este, o seu funcionamento interno é un secreto comercial, e non respetan o teu dereito a controlar a privacidade dos teus datos.

[1]Fíxese que a maioria dos Sistemas Operativos Libres xa dispoñen de estos paquetes de software, polo que non sería necesario que vostede descargue estos ficheiros manualmente. Poderá encontrar instruccións de como instalar estos paquetes de software na paxina web do distribuidor. As paxinas de descarga aludidas proporcionan o códifo fonte, por se necesita compilalo.